המוסד לביטוח לאומי נ' איילון בע"מ

בית משפט השלום בתל אביביפו

19 ינואר 2010

תא"ק 165579-09 המוסד לביטוח לאומי - ויצמן נ' איילון בע"מ - חברה לבטוח ואח'

לפני כב' השופטת ריבה ניב

תובע: המוסד לביטוח לאומי ויצמן

נגד

נתבעים:

1 .איילון בע"מחברה לבטוח

2.אבנר אגוד בע"מחברה לבטוח

המשמעות המשפטית להמנעות מהתייצבות לישיבת מהו"ת


החלטה

לפני בקשת מגשר לפסיקת הוצאותיו בשל אי התייצבות הצדדים לישיבת מהו"ת (מידע

היכרות ותיאום).

התיק שלפני הופנה לפגישת מהו"ת בהתאם לפרק ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד

1984(להלן: "תקסד"א"). במועד שנקבע לפגישת המהו"ת, התייצבו ב"כ הצדדים ללא

לקוחותיהם. בשל סיבה זו לא קיים המגשר את הפגישה. המגשר ביקש מבית המשפט לחייב

כל אחד מהצדדים בתשלום שכר טרחה בסך 500 בתוספת מע"מ, בשל אי התייצבותם.

הבקשה הועברה ביום 31/12/09 לתגובת ב"כ הצדדים תוך 7 ימים, והתקבלה תגובת התובע

בלבד.

לטענתו, יש לדחות את בקשת המגשר שכן אי קיום ישיבת המהו"ת לא היה מוצדק, הואיל

וב"כ הצדדים "הגיעו עם כל הסמכויות הדרושות לצורך הבהרת עמדתם לעניין הסכמת

בעלי הדין להליך הגישור". והוסיף בהמשך כי: "הסוגיה הנדונה בתיק הינה סוגיה

משפטית שמקומה בין כתלי בית המשפט ולא ראוי לה להידון ע"י מגשר, אף בשל זאת

היה ברור לצדדים שבישיבת המהו"ת יבהירו עמדה זו ויביעו התנגדותם להמשך הליך הגישור, דבר שהינו מקובל ולגיטימי".

עוד הוסיף התובע וטען לקשיים טכנייםמקום בו מדובר בגוף ציבורי, בעל מספר מצומצם

של עו"ד , אין אפשרות להתייצבותם של נציג מוסמך מטעם בעל הדין בכל תובענה המוגשת

על ידו.

הנני דוחה טענות התובע ומחייבת כל אחד מהצדדים בתשלום סך של 500 בתוספת מע"מ

למגשר.

בתקנה 99 ח לתקסד"א נקבעה מטרת הישיבה:

"בפגישת המהו"ת יסביר המגשר לבעלי הדין את עקרונות פגישת המהו"ת, את הליך

הגישור ואת היתרונות הגלומים ביישוב התובענה בגישור, ויבחן עם בעלי הדין את

הנושאים העיקריים שבמחלוקת ואת האפשרות ליישב את התובענה בגישור. "

לאחר הישיבה, הצדדים אמורים להחליט, (ובעניין זה אין כופיןוהבחירה בידם, האם מעוניינים הם בקיום הליך הגישור אם לאו (ר' דו"ח הועדה לבחינת דרכים להגברת השימוש

בגישור בבתי המשפט, תשס"זיולי 2006 ).

חובת ההשתתפות של הצדדים נקבעה ע"י המחוקק באופן מפורש בתקנה 99 ז לתקסד"א:

"(א) לפגישת מהו"ת יתייצבו בעלי הדין עצמם, ורשאים הם להתייצב עם עורכי דינם; בעל

דין המתגורר דרך קבע מחוץ לגבולות המדינה ולא נמצא בארץ, יתייצב לפגישת המהו"ת

מיופה כוחו.

(ב) היה בעל דין המדינה או תאגיד,יתייצב לפגישת מהו"ת נציג מטעמו שהוא בעל תפקיד

הבקיא בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל הדין.

(ג) לא התייצב בעל דין לפגישת מהו"ת, רשאי בית המשפט לחייבו בהוצאות המגשר

ובהוצאות בעלי הדין שהתייצבו לפגישה, וכן רשאי הוא להביא עניין זה בחשבון לעניין

הוצאות ההליך בסופו."

על פי הוראה זוהחובה כפולה: קיום הישיבה כמו גם השתתפותם של בעלי הדין עצמם בה.

בת.א. 18497/08 כרמלית זוארץ נ' קואופ הריבוע הכחול ישראל בע"מ [פורסם בנבו] כתב

כב' השופט שמעון פיינברג, סג"נ:

"… כאשר מדובר בפגישת מהו"ת, ראה המחוקק חשיבות רבה בהתייצבות בעל הדין עצמו

והטיל עליו חובת נוכחות. הרציונל לקביעת חובת נוכחות זו הינו, שהמחוקק ראה בפגישות

המהו"ת, כמו גם בהליך הגישור, אשר פגישת המהו"ת עשויה להוביל את הצדדים אליו,

הליך שונה מההליך המשפטי. בהליך המהו"ת יכולים הצדדים לדון בפתרון הסכסוך

שביניהם באופן הרחב ביותר, וללא המגבלות החלות עליהם בהליך המשפטי. מסיבה זו יש

חשיבות רבה בהליך המהו"ת לאופן שבו מתאר ורואה בעל הדין את הדברים, ונקודת המבט

שלו על המחלוקת שבין הצדדים היא, לכל הפחות, שוות ערך לאופן שבו רואה או מתאר בא

כוחו את פני הדברים. מהאמור לעיל נובע, כי התעקשות המגשרת על נוכחות בעלת הדין

תא"ק 165579-09 המוסד לביטוח לאומיויצמן נ' איילון בע"מחברה לבטוח ואח'

בפגישה אינה "פרוצדוראלית" גרידא, אלא מהותית היא לקיום הליך המהו"ת

ולהצלחתו".

נכון שבמקרה הנ"ל דובר בבקשת צד להליך לפסיקת הוצאות בהיעדר התייצבותולא

בבקשת המגשרתבמובחן מעניינינו, אולם הדברים הנ"ל יפים גם כאן. יוער בנוסף כי שם

לא נפסקו הוצאות למגשרת אשר לא עתרה לפסיקתן.

באשר לטענה בדבר הקשיים הטכניים בהתייצבות מקום בו מדובר בגוף ציבורי, מתקין

התקנות ראה לנגד עיניו את הקושי ובכל זאת בחר לחייב התייצבות של: "…נציג מטעמו

שהוא בעל תפקיד הבקיא בפרטי התובענה, ורשאי הוא להתייצב עם פרקליט מטעם בעל

הדין" (תקנה 99 ז(ב) לתקסד"א). כך גם נכתב במפורש בזימון שהוצא לבעלי הדין.

אין זו הפעם הראשונה שהתובע עותר לביטול קיום ישיבת מהו"ת בתובענה שהגיש. פטור

כזה, ו/או מתן פטור מהתייצבות של נציג מוסמך, מעקר את הוראות המחוקק ואת תקנותיו,

מתוכן.

מכל הטעמים הנ"להבקשה התקבלה והצדדים ישאו בשכר טרחתו של המגשר כמבוקש.

אין צו להוצאות נוספות.

ניתנה היום, כ"ו טבת תש"ע, 19 ינואר 2010 , בהעדר הצדדים.

בית משפט השלום בתל אביביפו

19 ינואר 2010

תא"ק 165579-09 המוסד לביטוח לאומיויצמן נ' איילון בע"מחברה לבטוח ואח'

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.