דמי תיווך – א. מיהו מתווך מורשה

גישור בסכסוכים שעניינם דמי תיווך בעיסקות נדל"ן

 

א. מבוא – הרחבת המסגרת

 

חלקם הגדול של הסכסוכים שבהם אנו מגשרים, משיקים לשאלות של חוק או לאיזה היבט שלו, חלקם האחר של הסכסוכים, סב סביב סוגיות בעלות אופי או אספקט משפטי. כפי שנאמר במבוא למדור זה – הסדרי גישור, עדיף להם  שלא יהיו  מנותקים לחלוטין מהסטנדרטים והנורמות שמנחים את בתי המשפט. אשר על כן, בבואנו לגשר בסכסוכים שכאלה, מן הראוי שיהיו בידנו הרקע והכלים לראות ולהבין את הסכסוך גם מן ההיבט הזה.

מובן, שאם הסכסוך מעלה סוגיה המצריכה מומחיות מעמיקה יותר בתחום המשפט,  או למעשה בכל תחום מקצוע שהוא, יהיה זה הנדסה על תחומיה השונים, רפואה, כלכלה, חקלאות, תעופה  או כל תחום אחר,  יכול שנצטרך לגייס לעזרנו מומחה לתחום או להישען באופן אחר על מקור ידע מעמיק ומהימן.

מאחר וכאמור, לרוב הגדול של הסכסוכים יהיו, בהכרח, גם צדדים משפטיים. השאיפה של מדור זה, להרחיב מעט את גבולותיו, ולאפשר לקורא הצצה למושגי יסוד של סוגיות מתחום המשפט, שלעיתים מזומנות יתקיימו ברקע סיכסוכים שהוא יקרא לגשר בהם. אין הכוונה להרביץ בקורא את תורת המשפט "אינסטנט" – על רגל אחת. הכוונה היא, לאפשר, למי שאיננו משפטן, מעט הכרות עם החוקים והפסיקה בסוגיות נבחרות, וככלי עזר להבנת הסכסוך שנגול בפניו, גם מההיבט המשפטי שלו.

עורכי הדין של הצדדים, ללא ספק, בקיאים בהיבטים הללו של הסכסוך, אולם למרות מה שהמגשר איננו פועל להשגת פתרון עפ"י אמות מידה משפטיות דווקא, רצוי שתהיה לו מידה של הבנה וידע בהם. ייטב גם לבעלי הדין, שלמגשר בעניינם,  יהיה מושג יותר ברור, כיצד עשויה ליפול הכף,  בהתייצבם  לפני כס המשפט. לא כל שכן, כאשר אין בעלי הדין מיוצגים, והם אינם כלל מודעים למצבם המשפטי בסוגיה נשוא הסכסוך, ומהם סיכוייו של כ"א מהם, אם וכאשר יבוא ריבם להתברר באולם בית המשפט.

האם אין שיקול אחרון זה, אחד מהמדרבנים העיקריים להשגת הסדר גישור??

 

 לעיתים מזומנות יהיה עלינו לגשר בסכסוכים שעניינם דמי תיווך. המקור העיקרי לסכסוכים  הנוגעים לתיווך בעיסקות נדל"ן, נעוץ בחובה לשלם דמי תיווך מחד, והזכאות לקבלת תשלום זה מאידך. חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1996,המסדיר את הנושא כולו, ולצורך זה נקבעו בו מספר עקרונות יסוד לעניין זה.

אנו, במדור זה, נאיר עקרונות אלה דרך הפסיקה שדנה בהם ופרשה אותם. והנושא הראשון בסדרת המאמרים יעסוק בשאלה:

מי רשאי לפעול כמתווך

להמשיך לקרוא דמי תיווך – א. מיהו מתווך מורשה

שימוש לרעה בתביעות צרכנות – דילמת המגשר

 

 השאלה, מה יעשה המגשר כאשר הליך הגישור המתנהל בפניו ובניצוחו, גם אם הוא יש בו ממש כלשהו, הוא, בפועל, מנוצל שלא כהלכה ע"י יוזמו. מה אם מתגלה למגשר שלמעשה הסכסוך הוא בעניין פעוט, זניח ומקומם, שנועד אולי לגרוף מעט מעות מהנתבע (שלא לומר לסחוט) שהיא תאגיד עתיר כסף, אולי "ללמד לקח" או להעניש, כפי שהיה במקרה שלנו או שמא כלי להטרדה או קינטור בעניין של מה בכך.

להמשיך לקרוא שימוש לרעה בתביעות צרכנות – דילמת המגשר