החזר אגרה בהוצאה לפועל בעקבות הסדרי גישור

החזר אגרה בהוצאה לפועל בעקבות הסדרי גישור

הקדמה

ברגיל נשאלות שאלות, מתנהלים דיונים ונכתבים מאמרים ע"י מגשרים ועבורם, באשר לנפקות ההסכמה, שלעיתים מוצאת את מקומה בהסדרי גישור המגיעים מביהמ"ש, לבקש מביהמ"ש את החזר מחצית האגרה ששולמה[1].

בקשה שכזו מסתמכת על הוראת תקנה 6(ב) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, שקובעת:

"(ב)  הסתיים הליך לפני שהסתיימה ישיבת קדם המשפט השלישית, ונתקיים אחד מאלה, ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרט 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ויתרת האגרה ששולמה תוחזר, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17:

(1)   ההליך בוטל או נמחק בידי מגישו;

(2)   ההליך הסתיים בפשרה;

(3)   הסכסוך הנדון הועבר להכרעה בבוררות;

(4)   הסכסוך הנדון הועבר להליך של גישור ונסתיים בהסדר גישור".

לא נתקלנו, עד כה, במאמר שמתמודד עם שאלת החזר האגרה בעקבות הסדר גישור, שהושג בין הצדדים לאחר שנפתחו הליכי הוצאה לפועל, וזה עניינו של מאמר זה.

להמשיך לקרוא החזר אגרה בהוצאה לפועל בעקבות הסדרי גישור

התחייבויות בהסדר גישור יש למלא בדווקנות ובמדויק

10.3.18

 

התחייבויות בהסדר גישור יש למלא בדווקנות ובמדויק/ מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 

הקביעה שבכותרת עולה מפסק דינו של כב' השופט יאיר דלוגין מבימ"ש השלום בתל אביב בפסה"ד

ת"א 14189-09-14 לייט צבי עבודות בניה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' (25 ינואר 2018).

להמשיך לקרוא התחייבויות בהסדר גישור יש למלא בדווקנות ובמדויק

פסיקות של טריבונלים בארץ בנושאי גישור

20.12.2017

 פסיקות של טריבונלים בארץ בנושאי גישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 

1. בית הדין הרבני האזורי נתניה:- מגשר המעיד על הסכם שערך אינו נאמן עלינו.

כך, כלשון כותרת המאמר, פסקו שלושה רבנים, שישבו לפסוק בביה"ד הרבני האזורי בנתניה בתיק 288503/9 פלוני נ. פלונית (23.11.2017).

להמשיך לקרוא פסיקות של טריבונלים בארץ בנושאי גישור

היה גישור?! מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

27.5.17

 היה גישור?! מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

להבנת נושא המאמר

השאלה אם המגעים שבין הצדדים, באמצעות צד שלישי מהווים הליך גישור, מתעוררת בבתי המשפט, למעשה, דווקא כשאלת אגב לשאלה העיקרית האם להרשות הצגת מסמכים או העלאת עד לדוכן. שהרי ברור שאם ייקבע שהמגעים שהיו בין הצדדים, שקדמו להגשת מסמכים אלה, היו במסגרת הליך גישור ייפסלו המסמכים להגשה ויוצאו מתיק ביהמ"ש. להמשיך לקרוא היה גישור?! מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

17.4.17

 בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני מגשר

במה הדברים אמורים

אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות לשולחנם.

פסקי דין אלה, שאת תקציריהם נביא כאן, אינם עוסקים כולם דווקא בגישור, אלא מתייחסים להליך זה, שהתקיים בשלב קודם כלשהו במסכת הסכסוך שבין הצדדים, כאל מוסד מוכר ומובן מאליו. דווקא התייחסויות כמעט אגביות אלה, אמורות, לדעתי, להעניק לכל מגשר את התחושה, שקרב היום, שאליו חותרים המגשרים  מזה זמן רב, שבו הגישור יהווה חלק בלתי נפרד מהשלבים המוקדמים של הניסיון ליישב בדרך זו כמעט כל סכסוך שהתגלע.

  להמשיך לקרוא

בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור

2.2.2017

 בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור

מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 נושא המאמר בתמצית

 ככל שתורת הגישור ותפיסת העולם שביסודה שונה ואף מנוגדת לזו העומדת ביסוד ההתדיינות המשפטית, עובדה היא, שהגישור איננו מתעצב וקורם עור וגידים בחדרי הגישור, אלא דווקא בפסיקות בתי המשפט, ובשיטת המשפט שלנו, אף הרבה יותר מאשר בדברי החקיקה שיוצאים מתחת ידי המחוקק.

 כזו הינה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים בפסה"ד

רמ״ש 34741-09-16 א.ש. נ' ט.פ. מפי כב' השופט שאול שוחט, (מיום 2.1.2017), שמגדירה מחדש את היקף החיסיון החל על מסמכים שנערכו במהלך גישור . להמשיך לקרוא בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור

בית המשפט בפסק דין אמיץ מספק מזור לקושי ביישום החוק להסדר התדיינויות במשפחה

20.1.17

 בית המשפט בפסק דין אמיץ מספק מזור לקושי ביישום החוק להסדר התדיינויות במשפחה / כתב: עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 

הרקע החוקי

 

כמעט שאין מפגש של עורכי דין העוסקים בתחום דיני המשפחה, שבו לא חוזרת ועולה הטענה בקשר למה שנראית, בשלב זה, כתקלה המרכזית ביישומו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014.  המדובר הוא במשך הזמן הרב שחולף מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך לערכאה השיפוטית (סע' 3(א) לחוק), ועד להזמנת הצדדים לפגישה עם יחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע פגישות מידע, היכרות ותיאום (להלן – פגישת מהו"ת), או מספר קטן של פגישות, לפי החלטת יחידת הסיוע. להמשיך לקרוא בית המשפט בפסק דין אמיץ מספק מזור לקושי ביישום החוק להסדר התדיינויות במשפחה

פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

10.09.2016

משאלת לב של מגשר, שיכול שהתגשמה.

כותרת משנה: פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

מבוא

 

נפל דבר בעולם הגישור בישראל. לראשונה נפסק בערכאה שיפוטית בישראל, שכאשר קיימת תניית גישור בהסכם גישור, הרי שבכל סכסוך עתידי בין שני הצדדים לאותו הסכם, שום צד לא יוכל לנקוט בהליכים משפטיים כלשהם בטרם פעל בהתאם לתניית הגישור.

להבנתי, המדובר הוא במהפכה רבת משמעות, כאשר לראשונה נפסק, שתניית גישור מביאה לעיכוב הליכים מפני פנייה לביה"ד לעבודה ומחייב הליכי גישור בהתאם לתנייה זו. פסה"ד, שאותו עוד ננתח להלן, מעניק כוח ומשמעות משפטית לתניית גישור, כמו שיש לתניית בוררות. וזו פריצת דרך, שעדיין לא נאמד ערכה בעולם הגישור בארץ. להמשיך לקרוא פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

בית המשפט מפרש הסדר גישור באופן שמשמר את תוקפו

15.11.2015

בית המשפט מפרש הסדר גישור באופן שמשמר את תוקפו

 

פסק-דין מלפני שבועיים ימיםבלבד (1.11.2015), שיצא מתחת ידיה של כב' השופטת רות רונן ביושבה כשופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, בתיק תנ"ג (תביעה נגזרת) (ת"א) 33726-12-09 צבי פרל נ' גליה מאור ואח', מתמודד עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה, המתנגד לאישור בקשה להסתלקות מהתביעה הנגזרת, שהמבקש הגיש בשמו של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), כנגד מנכ"ל הבנק, חברי ועדת הביקורת של דירקטוריון. בקשה, שהיתה תנאי בסיסי בהסדר גישור שהמבקש היה צד לו.

להמשיך לקרוא בית המשפט מפרש הסדר גישור באופן שמשמר את תוקפו