ארכיון עבור קטגוריית ’ד. הגישור בראי הפסיקה‘

27.5.17

 היה גישור?! מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

להבנת נושא המאמר

השאלה אם המגעים שבין הצדדים, באמצעות צד שלישי מהווים הליך גישור, מתעוררת בבתי המשפט, למעשה, דווקא כשאלת אגב לשאלה העיקרית האם להרשות הצגת מסמכים או העלאת עד לדוכן. שהרי ברור שאם ייקבע שהמגעים שהיו בין הצדדים, שקדמו להגשת מסמכים אלה, היו במסגרת הליך גישור ייפסלו המסמכים להגשה ויוצאו מתיק ביהמ"ש. המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

10 באפר', 2017

17.4.17

 בתי המשפט השונים בשורה של פסקי דין המחזקים את מוסד הגישור

מאת: עו"ד גיורא אלוני מגשר

במה הדברים אמורים

אין זה עוד טפטוף אקראי של פסיקה בנושא הגישור, אלא רצף של פסקי דין, שמלמד על השתרשותו של מוסד הגישור בתפיסתם של השופטים בישראל באשר לחשיבותו של הגישור ושילובו בשיקוליהם, כשהם באים להכריע בסוגיות המגיעות לשולחנם.

פסקי דין אלה, שאת תקציריהם נביא כאן, אינם עוסקים כולם דווקא בגישור, אלא מתייחסים להליך זה, שהתקיים בשלב קודם כלשהו במסכת הסכסוך שבין הצדדים, כאל מוסד מוכר ומובן מאליו. דווקא התייחסויות כמעט אגביות אלה, אמורות, לדעתי, להעניק לכל מגשר את התחושה, שקרב היום, שאליו חותרים המגשרים  מזה זמן רב, שבו הגישור יהווה חלק בלתי נפרד מהשלבים המוקדמים של הניסיון ליישב בדרך זו כמעט כל סכסוך שהתגלע.

  המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

2.2.2017

 בית המשפט בפסק דין תקדימי מרחיב למעשה את החיסיון על מסמכים הקשורים בהליך הגישור

מאת עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 נושא המאמר בתמצית

 ככל שתורת הגישור ותפיסת העולם שביסודה שונה ואף מנוגדת לזו העומדת ביסוד ההתדיינות המשפטית, עובדה היא, שהגישור איננו מתעצב וקורם עור וגידים בחדרי הגישור, אלא דווקא בפסיקות בתי המשפט, ובשיטת המשפט שלנו, אף הרבה יותר מאשר בדברי החקיקה שיוצאים מתחת ידי המחוקק.

 כזו הינה החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים בפסה"ד

רמ״ש 34741-09-16 א.ש. נ' ט.פ. מפי כב' השופט שאול שוחט, (מיום 2.1.2017), שמגדירה מחדש את היקף החיסיון החל על מסמכים שנערכו במהלך גישור . המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

20.1.17

 בית המשפט בפסק דין אמיץ מספק מזור לקושי ביישום החוק להסדר התדיינויות במשפחה / כתב: עו"ד גיורא אלוני, מגשר

 

הרקע החוקי

 

כמעט שאין מפגש של עורכי דין העוסקים בתחום דיני המשפחה, שבו לא חוזרת ועולה הטענה בקשר למה שנראית, בשלב זה, כתקלה המרכזית ביישומו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014.  המדובר הוא במשך הזמן הרב שחולף מעת הגשת הבקשה ליישוב סכסוך לערכאה השיפוטית (סע' 3(א) לחוק), ועד להזמנת הצדדים לפגישה עם יחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית לארבע פגישות מידע, היכרות ותיאום (להלן – פגישת מהו"ת), או מספר קטן של פגישות, לפי החלטת יחידת הסיוע. המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

10.09.2016

משאלת לב של מגשר, שיכול שהתגשמה.

כותרת משנה: פסק דין פורץ דרך בעולם הגישור

מבוא

 

נפל דבר בעולם הגישור בישראל. לראשונה נפסק בערכאה שיפוטית בישראל, שכאשר קיימת תניית גישור בהסכם גישור, הרי שבכל סכסוך עתידי בין שני הצדדים לאותו הסכם, שום צד לא יוכל לנקוט בהליכים משפטיים כלשהם בטרם פעל בהתאם לתניית הגישור.

להבנתי, המדובר הוא במהפכה רבת משמעות, כאשר לראשונה נפסק, שתניית גישור מביאה לעיכוב הליכים מפני פנייה לביה"ד לעבודה ומחייב הליכי גישור בהתאם לתנייה זו. פסה"ד, שאותו עוד ננתח להלן, מעניק כוח ומשמעות משפטית לתניית גישור, כמו שיש לתניית בוררות. וזו פריצת דרך, שעדיין לא נאמד ערכה בעולם הגישור בארץ. המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

15.11.2015

בית המשפט מפרש הסדר גישור באופן שמשמר את תוקפו

 

פסק-דין מלפני שבועיים ימיםבלבד (1.11.2015), שיצא מתחת ידיה של כב' השופטת רות רונן ביושבה כשופטת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו, בתיק תנ"ג (תביעה נגזרת) (ת"א) 33726-12-09 צבי פרל נ' גליה מאור ואח', מתמודד עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה, המתנגד לאישור בקשה להסתלקות מהתביעה הנגזרת, שהמבקש הגיש בשמו של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), כנגד מנכ"ל הבנק, חברי ועדת הביקורת של דירקטוריון. בקשה, שהיתה תנאי בסיסי בהסדר גישור שהמבקש היה צד לו.

המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

15.10.2015

החזר אגרה בבימ"ש לתביעות קטנות

לא לעיתים קרובות, אם בכלל, מתפרסם בנבו פס"ד של ביהמ"ש לתביעות קטנות, ובכ"ז, הפעם ראה לנכון עורך פרסומי הפסיקה באתר, לתת מקום של כבוד לפסה"ד מהעת האחרונה (26/08/15 )  –  בתיק  ת"ק (ת"א) 16302-10-14 אליהו אצחייק נ' מדינת ישראל משטרת ישראל, בבימ"ש השלום בתל אביב. כב' השופט טל חבקין ישב בדין.

במקרה זה, בית המשפט נדרש לשאלה, האם בית משפט לתביעות קטנות מוסמך להורות על השבת אגרת משפט ששילם התובע, לאחר שהתקיים דיון בתיק והוסכם במהלכו, בהמלצת בית המשפט, כי התביעה תימחק.

  המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

20.8.2015

בקשה לפסול שופט שהפנה את הצדדים להליך גישור

בבית משפט השלום בחיפה התנהל בפני כב' השופטת שולמית ברסלב, תיק מס. 1290-08-13, שבמסגרתו הוגשה בקשה לפסול את השופטת שהפנתה את הצדדים, בשלב קדם המשפט, להליך גישור. נטען בבקשה שיוזמתה זו של השופטת אינה עולה בקנה אחד עם הצדק הטבעי ועם החומר המצוי בתיק ומהווה, לכאורה, ההעדפה של הצד השני, הנתבע ובא כוחו.

המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

15.1.2015

פרפראות מעולם הגישור הרוחש פעילות, אבל לא במקומותינו.

מעקב אחרי הפעילות הגישורית במדינות השונות בארצות הברית, יש בה לגרום לנו, ציבור המגשרים בארץ, לא רק לקנאה רבה אלא גם לתסכול ואפילו לדיכאון נוכח מרחק שנות האור שבו מצויה הפעילות הגישורית אצלנו כאן לעומת זו ששם.

מתוך הקריאה השוטפת של החומרים המשפטיים השונים, כמו גם החידושים בתחום הגישור, שמגיעים לשולחני , ((Legal Mediation News – April 2014 ניתן להבחין בכמות הפסיקה שמתייחסת להליכי גישור וללמוד ממנה על מידת האינטנסיביות של פעילות הגישור שמתקיימת באותה מדינה. עלה בדעתי להביא הפעם בפניכם מבחר פרפראות, מאותה פסיקה שעניינה גישור.

המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות

1.12.2014

הנסיבות  בהן נמנע ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע מלאשר הסדר גישור

מי שקרא את המאמר שפרסמתי לפני כשנה, ביום 21.11.2013, תחת הכותרת "מגשרים שמוציאים את דיבת המקצוע רעה", יבחין עד כמה צעד ביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע במסלול שנכבש בפסק דין קודם, מיום , 11.11.2013שיצא מלפני כב' השופט דורי ספיבק מביה"ד האזורי לעבודה בת"א  בעניין סע"ש (סכסוך עבודה בסמכות שופט) 50406-10-13 NETNAPA CHAIYUN נגד טוליפ פרחים בע"מ,.

ואלה מבינכם שלא קראו את המאמר ההוא תוכלו למצוא אותו בקישור הבא:

http://www.giora-aloni.co.il/?p=834#more-834 או באתר http://www.reader.co.il/ , במדור חוק ומשפט, תת מדור גישור. המשך קריאה »

מאת giora בד. הגישור בראי הפסיקה | אין תגובות