ארכיון עבור קטגוריית ’ו. תעודי גישור – תובנות שצמחו מהם‘

25.12.2012

סיפור גישור 

מושכלות ראשונים 

בין יתר נכסי צאן הברזל, שהונחלו לכל מגשר, יהיה בית אולפנא שבו הוא השתלם אשר יהיה, הם השלבים / הנדבכים שעל פיהם צריך הליך הגישור להתנהל ולהיבנות עקב בצד אגודל, דבר דבור על אופניו. 

המשך קריאה »

מאת giora בו. תעודי גישור - תובנות שצמחו מהם | אין תגובות

תיעוד גישור – ודיון בתחום תפקיד המגשר
במרכזו של תיעוד הגישור שאותו נביא להלן, תעמוד שאלת ההשפעה שיש למגשר, אישיותו, אופיו, מקצועו (עורך דין, סוציולוג, פסיכולוג או אדריכל) וניסיון חייו על אופן ניהול הגישור שלפניו.
וליתר דיוק, מה נורמות ההתנהגות המצופות ממגשר, שבידיו הכלים להבין טוב יותר מהצדדים עצמם, מה תהא תוצאת כישלון כאשר הצדדים יזדקקו להכרעת בימ”ש בעניינם?

במקרה שלנו המגשר הינו עורך דין במקצועו. יצא-נא הקורא מההנחה, שבידיו אבחנה טובה יותר מאשר למגושרים (או למי מהם) כיצד יכריע ביהמ”ש, כאשר בעקבות כשלון הגישור, יגיע הסכסוך לשולחנו.
באיזו מידה, אם בכלל, רשאי המגשר לאפשר לאבחנה שכזו להשפיע על ההליך?
ואין המדובר בעורך דין דווקא. הו הדין במקרה בו המגשר הוא (או היא) אדריכל במקצועו, והגישור נסב על סכסוך באשר לתכנון מבנה שכשל? גם כאן, כמו לגבי עורך הדין בגישור שלפנינו, למגשר כלים משלו לדעת כיצד, קרוב לודאי, יפול דבר בביהמ”ש. 

לתעוד זה שלושה עדכונים, ראו לא להחמיצם

המשך קריאה »

מאת giora בו. תעודי גישור - תובנות שצמחו מהם | אין תגובות

 

הערת פתיחה

  בהיות הליך הגישור, על שלביו השונים מתואר בפרוט הן במאמרים שהתפרסמו באתר זה במדור  "תעודי גישור",  אנו נוותר על פרוט אותם שלבים, אלא אם היה בהם מעשה או מחדל של המגשר, שמצריך התייחסות.

 

 יתרה על זו. בקריאה חוזרת של תיעודי הגישור המובאים כאן, הגענו למסקנה, שאלה צריכים להיקרא בסדר הופעתם במדור, שכן המסקנות והתובנות המובאות בהן, יש להן תהודה מצטברת. אין שום טעם בעולם לעמוד שוב על משגים בגישור, שכבר שוחזרו ונותחו, והתובנות שצמחו מהם נכתבו, כשם שאין מקום לשוב ולחזור על נאום הפתיחה של המגשר, כפי שהובא לעיל.הקורא הנבון ידע איזה מהתובנות ומהלכי הגישור שתוארו, הוא מעוניין לאמץ לעצמו ואיזה מהם הוא דוחה.

 

המשך קריאה »

מאת giora בו. תעודי גישור - תובנות שצמחו מהם | אין תגובות

תיעוד גישור -סוכך שהותקן שלא כהלכה

       "תפקיד המגשר בשלב יצירת האופציות

ישנן נקודות חיבור רבות בין תחום הגישור לבין תחום החשיבה היצירתית. דוגמא מובהקת לכך היא הקבלה בין שלב יצירת האופציות בגישור לבין הייעוץ בתחום החשיבה היצירתית. בגישור, בשלב יצירת האופציות, חשוב שההצעות יבואו מהמשתתפים, ולא מהמגשר. בייעוץ בתחום החשיבה היצירתית, חשוב שההצעות יבואו מהנועצים, ולא מהיועץ.

המשתתפים גם מכירים טוב יותר מהמגשר את המקרה ואת האפשרויות. בנוסף, אם מגשר יעלה אופציה בעצמו, עלול להיווצר הרושם שהוא נקט עמדה לטובת אחד המשתתפים.

תפקיד המגשר הוא לסייע למשתתפים להעלות אופציות בעצמם…"

 

המשך קריאה »

מאת giora בו. תעודי גישור - תובנות שצמחו מהם | אין תגובות

6 באפר', 2009

סיפור גישור בניצוחו של מגשר דגול

מטרתי במאמר זה איננה מחקר נוסף בהתפתחות ההיסטוריות, בפילוסופיה או בתיאוריה של תורת הגישור אלא לתת הזדמנות לקהל המגשרים ולכל מי שמעוניין לצפות בהליך הגישור בהתהוותו, בעת עשייתו.

למה הדבר דומה?  לאורחי מסעדה, שהשף מפתיעם ומזמינם למטבחו, לעמוד אצל הסירים והמחתות ולחוות את העשייה ולצפות כיצד לש את הבצק, באיזה מצרכים הוא משתמש ולבסוף להיווכח בצאת התבשיל מתנור האפייה.

רוצה לומר, הצצה לתוך חדר בישיבות שבו התנהלו גישורים אמיתיים ממציאות חיינו, על שלבי הגישור המוכרים, על הלבטים, השאלות והתובנות המוכרים פחות, שצמחו במהלך ההליך ובעקבותיו.

 

המשך קריאה »

מאת giora בו. תעודי גישור - תובנות שצמחו מהם | אין תגובות